Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Workshop


Routine Outcome Monitoring als instrument om het behandelresultaat te verbeteren

Routine Outcome Monitoring (ROM) staat steeds meer in de belangstelling. ROM kan ingezet worden voor verschillende doelen. Het belangrijkste doel van ROM – dat in de discussie rondom dit thema ondergesneeuwd dreigt te raken – is dat ROM het veranderingsproces van de cliënt ondersteunt.


In de workshop worden de zin en onzin van ROM kort toegelicht. Evidentie over effectiviteit van ROM in het kader van verandering komt aan bod. Vervolgens bestaat de rest van de dag uit: het oefenen in het afnemen van verschillende generieke en stoornisspecifieke lijsten, het interpreteren van de resultaten, het terugkoppelen van de resultaten, en het bespreken van de resultaten samen met de cliënt. De gebruikte methodiek bij het terugkoppelen en bespreken van de resultaten is motiverende gespreksvoering. Aan het einde van deze dag is de deelnemer in staat om ROM als instrument in te zetten in het behandelproces, teneinde het behandelresultaat voor cliënten te verbeteren.