Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Workshop


Dialectische gedragstherapie (DGT) bij de borderline persoonlijkheidsstoornis

CCD biedt, in samenwerking met Dialexis Advies, een workshop aan op het gebied van behandeling van persoonlijkheidsstoornissen, waarbij specifiek aandacht besteed wordt aan de behandeling van ernstige (borderline) persoonlijkheidsstoornissen. DGt is een programma dat oorspronkelijk ontwikkeld is voor de behandeling van ernstige, chronisch suïcidale patiënten die lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. In de loop van de jaren is DGt aangepast en toegepast op andere gebieden. Depressie, eetstoornissen, verslaving en behandeling van adolescenten zijn daar voorbeelden van. In DGt worden zowel van gedragstherapeutische als van meer cliënt-centered strategieën gebruik gemaakt. In deze workshop wordt eerst ingegaan op de theoretische basis van DGt en de basisassumpties. Daarna zullen de verschillende onderdelen van het programma en de wijze waarop standaard-DGt behandeling biedt, verhelderd worden.
Aanpassingen van het standaardprogramma aan verschillende andere doelgroepen worden kort aangestipt. In de workshop zal gebruik gemaakt worden van dia’s, dvd-opnamen en, zo mogelijk, rollenspelen. Een andere attitude ten opzichte van de patiënt en de stoornis is bij de behandeling van met name cluster B persoonlijkheidsstoornissen van groot belang gebleken. Een actieve houding van de deelnemers wordt dan ook op prijs gesteld.