Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS, startdatum 14 mei 2018

Inhoud

Inhoud van de opleiding
In deze 4-daagse opleiding leert u alles over het toepassen van exposuretherapie bij PTSS. Aan bod komen imaginaire exposure, exposure in vivo, en combinaties daarvan. U leert de nieuwste inzichten in het toepassen van deze therapievorm, de theoretische achtergronden, de rationale achter de behandeling, het opstellen van een therapieplan en casusconceptualisatie (welke trauma’s behandel je, en in welke volgorde?) en het uitvoeren van de techniek. Ook co-morbiditeit, dissociatie en angstregulatie komen aan bod. U krijgt veel tips en tricks uit de praktijk, en ontvangt hulpmiddelen voor op uw bureau. Op het einde van de opleiding kunt u de exposurebehandeling bij volwassen PTSS-patiënten uitvoeren. De eerste twee dagen wordt de theorie behandeld, en wordt er geoefend in subgroepen. Na die twee dagen oefent u in uw eigen praktijk, en de video-opnames daarvan worden besproken tijdens de praktijkdagen.

 

Filosofie van de opleiding

Op het gebied van de behandeling van Posttraumatische Stress Stoornis bestaan richtlijnen die gebaseerd zijn op de laatste stand van zaken in het wetenschappelijk onderzoek. Imaginaire exposure is daar een van, en in deze opleiding ‘(Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS’ worden deelnemers opgeleid en getraind in deze behandeling. U wordt getraind in de techniek van imaginaire exposure en exposure-in-vivo.

 

Doelstellingen van de opleiding

De cursisten worden geacht aan het eind van de opleiding kennis te hebben van de techniek van imaginaire exposure en exposure in vivo, en kunnen deze technieken toepassen bij PTSS. Ook hebben cursisten kennis van de stand van zaken op wetenschappelijk gebied. Cursisten kunnen na de opleiding, eventueel onder supervisie, cognitieve gedragstherapeutische behandelingen, met name exposure behandeling, volgens de richtlijnen voor de behandeling van PTSS toepassen.
 

Opzet van de opleiding
De opleiding bestaat uit 4 cursusdagen. In de ochtend van de cursusdagen wordt de theorie behandeld. In de middag wordt in subgroepen geoefend met de techniek. De cursist krijgt ook een praktijkopdracht mee, deze worden in de praktijkdagen uitgebreid besproken en beoordeeld. De betrokken docenten zijn allen expert op het gebied van exposurebehandeling.

Informatie

Data

14 en 28 mei, 11 en 25 juni 2018

 

Hoofddocent

prof. dr. A. van Minnen


Co-docenten dag 3 & 4:

mw. Rianne de Kleine, PhD & mw. Lotte Hendriks, MSc.

 

Kosten

€ 1.075,- (inclusief een literatuurklapper met artikelen, koffie/thee en lunches)

 

Accreditatie

is geaccrediteerd door:

 

Toelating:

  1. Vooropleiding 

 

             

 

      

 

  - Universitaire opleiding in: Psychologie en

   (Ortho)Pedagogiek, Geestelijke

   Gezondheidskunde, Geneeskunde

 

  - Indien andere wetenschappelijke studie,

   dan nadien opleiding tot psychotherapeut

  2. Registraties

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - GZ psycholoog (BIG)

  - Klinisch psycholoog (BIG)

  - Psychotherapeut (BIG)

  - Psychiater (BIG)

  - Kinder- en jeugdpsycholoog specialist (NIP)

  - NVO orthopedagoog-generalist

  - Cognitief gedragstherapeut (VGCt)

 

    of

 

  - In opleiding tot een van deze registraties,

  waarbij voor cognitief gedragstherapeuten geldt dat

  zij aspirant lid moeten zijn van de VGCt.

 

  3. Werkzaam op

  het terrein van de

  GGZ

 

 

  Tenminste 16 uur per week: waarvan 12 uur

  patiëntencontact

 

  1 + 2 + 3 =  

 

  TOELATING TOT CURSUS

  Aan voorwaarde 3 moet in ieder geval worden 

  voldaan. Wie niet voldoet aan voorwaarde 1 en/of 2,

  maar wel in aanmerking meent te komen op grond  

  van een gelijkwaardige opleiding, kan dispensatie

  aanvragen via curecare@curecare.nl