Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

Inschrijfformulier

Gaarne het formulier volledig invullen.
Als u op verzenden klikt maakt u uw inschrijving definitief.
Ondergetekende schrijft zich in voor het volgende:
 

Opleiding:

Vierdaagse cursus (Imaginaire) Exposure behandeling bij PTSS, startdatum 14 mei 2018
 
* = verplicht veld
   de heer    mevrouw 
Titulatuur:
Voorletters:*
Tussenvoegsel:
Naam:*
Geboortedatum:*
(dd-mm-jjjj)
Beroep:*
BIG-nummer:
(indien van toepassing verplicht)
Instelling:
Adres werk:*
Postcode:*
Plaats:*
Tel. werk:*
Adres privé:
Postcode:
Plaats:
Tel. privé:
E-mail:*
Opmerkingen:
Datum activiteit:*
 
 
Post van Cure & Care Development ontvang ik bij voorkeur op mijn:
 Werkadres  Privé adres
 
Graag blijf ik op de hoogte van uw activiteitenaanbod via :
 het emailadres  het aangegeven adres
(aanvinken wat van toepassing is)
Datum: 23-11-2017
 
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer (IBAN) NL 87 RABO 0135 7307 83 van de Rabobank te Arnhem ten name van Cure & Care Development. Bij betaling graag ‘naam activiteit’ + ‘datum’ + ‘naam van de deelnemer’ vermelden. Inschrijving vindt plaats op volgorde van betaling. De ontvangst van uw inschrijfformulier geldt als inschrijving en verplicht tot betaling, ongeacht of u al een bevestiging heeft ontvangen. U ontvangt twee weken vóór aanvang van de activiteit een bevestigingsbrief met routebeschrijving. Indien u verhinderd bent, is uw plaatsvervanger in overleg met CCD van harte welkom.

Voor ‘annulering en restitutie’ verwijzen wij u naar onze algemene voorwaarden.

   *Hierbij verklaar ik mij bekend en akkoord met de op deze website genoemde voorwaarden.