Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

nieuws

15 januari 2015

workshop 'Protocollair werken met ouders van kinderen met overgewicht'

Anders dan in onze brochure vermeldt, zal deze workshop plaats vinden op vrijdag 5 juni 2015 in plaats van vrijdag 24 april 2015.

 

 

16 december 2014

MIDDAGSYMPOSIUM 'RESPECTVOL VERPLEGEN IN DE GGZ'

Op 19 maart 2015 organiseert Cure & Care Development het middagsymposiumRespect Verplegen in de GGZ.

 

Hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg hebben te maken met steeds hogere eisen. Cliënten worden steeds mondiger en veeleisender, en vanwege besparingen en andere maatregelen door leidinggevenden en overheid is het werkveld voortdurend in beweging. Verpleegkundigen moeten het doen met minder tijd, middelen en mankracht. Talrijke procedures, administratieve of andere middelpuntvliedende taken voeren hen steeds verder weg van het contact met de hulpvrager. Pieter Loncke en Geert Capoen schreven er een boek over. Naar aanleiding van het verschijnen van dit boek organiseren wij dit middagsymposium over een verpleegmodel waarin het RESPECT voor zowel de hulpverlener als hulpvrager centraal staat.

 

3 december 2014

SYMPOSIUM 'Succesvolle methoden in de zorg verstandelijke beperking'

Op vrijdag 3 april 2015 organiseert Cure & Care Development in samenwerking met het 'Expertisecentrum Verstandelijke Beperking' een symposium over 'Succesvolle methoden in de zorg Verstandelijke Beperking'.

 

Inhoud
In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking hebben hulpverleners en cliënten vaak langdurig contact met elkaar. De achtergrond, opleiding en werkervaring van professionals zijn divers, cliënten vertonen vaak ingewikkeld en moeilijk te doorgronden gedrag en het is niet zomaar duidelijk hoe je als hulpverleners daarmee om moet gaan.

Kennis speelt een grote rol in het samenspel tussen cliënten, professionals en mantelzorgers. Methodisch werken is een belangrijke voorwaarde en biedt structuur. Het draagt eraan bij dat de zorg aan en ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking niet afhankelijk is van een toevallige match van mensen, maar dat men kennis als gemeenschappelijke basis heeft. Er is de afgelopen jaren veel ingezet om ondersteuningsmethoden te ontwikkelen of te verdiepen. Een fors aantal is in het “Handboek Verstandelijke Beperking: 24 succesvolle methoden” gepubliceerd. Dit symposium biedt de mogelijkheid om het boek, samen met de ontwikkelaars, te presenteren.

 

NIEUW! VERVOLGCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BIJ PROBLEMATISCH MIDDELENGEBRUIK (50 UUR)

Op 6 en 13 februari, 6, 13, 20 en 27 maart, 10 en 17 april 2015 organiseren wij de vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik.

 

Klik hier voor meer informatie!

 

 

‘SAMENWERKEN BIJ KANKER’ |tweedaagse basiscursus | nieuw 

Het Behouden Huys organiseert in samenwerking met Cure & Care Development de tweedaagse basiscursus psycho-oncologie voor professionals in de gezondheidszorg: Samenwerken bij Kanker.

 

Klik hier voor meer informatie!

 

  

 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Onderstaand de brochure voor het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie.

   

Het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie