Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

nieuws

SYMPOSIUM 'APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS BIJ KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET AUTISME'

Inhoud
Applied Behavior Analysis (ABA) streeft naar een verandering in het gedrag dat functioneel is voor het dagelijks leven van kinderen en jongeren met autisme. Observatie en analyse van het gedrag van kinderen en adolescenten met autisme bieden de mogelijkheid om te achterhalen waarom deze kinderen bepaald gedrag vertonen en wat de functie ervan is. Het boek, dat u gratis bij dit symposium ontvangt, geeft de binnen de ABA ontwikkelde methoden voor gedragsverandering bij kinderen en adolescenten weer. De in deze benadering gebruikte technieken zijn voor hulpverleners, ouders en leerkrachten in dit inleidend boek op een begrijpelijke manier beschreven.

 

Tijdens dit symposium ontvangt u het boek 'Applied Behavior Analysis bij kinderen en adolescenten met autisme. Een inleiding voor ouders, begeleiders en leerkrachten', onder redactie van Bibi Huskens & Robert Didden, gratis. 

 

[lees verder]

 

EERSTE LANDELIJK CONGRES OVER 'BONDGENOTEN: HOE FAMILIELEDEN EN HULPVERLENERS IN DE PSYCHIATRIE KUNNEN SAMENWERKEN'

Cure & Care en Development (CCD), Henk-Willem Klaassen, V&VN en Ypsilon nodigen u van harte uit om bondgenoot te zijn tijdens het eerste landelijk congres over


“BONDGENOTEN!! Hoe familieleden en hulpverleners in de psychiatrie kunnen samenwerken”

 

De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor het feit dat familieleden en naasten meer betrokken zouden moeten zijn tijdens de behandeling van hun familielid/naaste. Veel GGz-instellingen hebben hun familiebeleid up-to-date gemaakt. Nu is het aan de hulpverleners en naasten om de samenwerking gestalte te geven.

 

[lees verder]

 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Onderstaand de brochure voor het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie.

   

Het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie