Inschrijven nieuwsbrief Uitschrijven nieuwsbrief Algemene leveringsvoorwaarden Klachtenprocedure
keurmerk keurmerk
zoek

nieuws

NIEUW: nvgzp symposium: hoe overleef ik de basis ggz? 25 JUNI 2014

De invoering van de Basis GGZ betekent voor professionals in de GGZ een lawine van veranderingen: veranderingen in het takenpakket, in de verhouding tot huisarts en POH-GGZ, in de financiering en de relatie tot zorgverzekeraars, en last but not least ook in de dagelijkse behandelpraktijk.

 

Wat betekenen deze veranderingen voor de dagelijkse praktijk? Hoe kun je als professional inspelen op de nieuwe situatie: bedrijfsmatig het hoofd boven water houden, en goede zorg blijven bieden aan je cliënten? Welke aanpassingen zijn nodig, en welke nieuwe kansen biedt de Basis GGZ voor gz-psychologen? Dit zijn de vragen die op dit symposium aan de orde komen. Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met Cure & Care Development.

 

Een greep uit de sprekers en onderwerpen (onder voorbehoud):

  • drs. Peter Bakker, een van de architecten van de ‘integrale zorgproducten’, over achtergrond en basisgedachte van de Basis GGZ;
  • Jim van Os, auteur van ‘De DSM-5 voorbij’, over zin en onzin van DSM-diagnoses en zorgzwaartemodellen;
  • Marc Verbraak, voorzitter NVGzP, over de basis GGZ als kans voor gz-psychologen;
  • Sophie van Kam, zorgmakelaar GGZ, over contractering en zorgverzekeraars;
  • Paul Reijnders over effectief behandelen in 5, 8 of 11 zittingen
  • Joost Walraven over evidence based of insurance based werken in de GGZ.
     

Het symposium begint om 13 uur. Aansluitend aan het symposium vindt de ledenvergadering van de NVGzP plaats; aanvang 19.30 uur.

 

Nadere informatie volgt binnenkort maar u kunt hier al een vooraanmelding doen.

 

NIEUW! Symposium 'cognitieve gedragstherapie voor mensen die last hebben van geesten, djinns en magie'

Op vrijdag 31 oktober 2014 organiseert Cure & Care Development samen met Stichting Cognitie en Psychose het symposium 'Cognitieve gedragstherapie voor mensen die last hebben van geesten, djinns en magie'.

 

Spoken, duivels, djinns, nāga, winti, brua, zwarte magie, cinler, het boze oog, voodoo, wisi, occultisme, hekserij, en meer. Bijna alle culturen hebben benamingen voor bovennatuurlijke wezens of beïnvloedingsstrategieën die de mensen angst inboezemen en frustreren.

 

Maar nu is er eindelijk een cognitief gedragstherapeutisch protocol verschenen! Speciaal om de mensen te behandelen die hinder ondervinden van die nare geesten en magie. De slachtoffers kunnen daarmee voortaan ook bij de GGZ terecht; ze zijn niet langer slechts toegewezen aan het alternatieve circuit.

 

Meer informatie en het programma vindt u door hier te klikken!

 

 

nieuw! symposium 'protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten DEEL i'

Op donderdag 3 juli 2014 organiseert Cure & Care Development het symposium 'Protocollaire behandelingen voor kinderen en adolescenten met psychische klachten deel I'.

 

Gezien de enthousiaste reacties stonden de auteurs erop de beide delen up to date te houden en werd er beslist voor DEEL I een herziening te maken, aangepast aan nieuwe ontwikkelingen waaronder de DSM 5, nieuwe werkbladen, maar ook met nieuwe vragenlijsten en effect-onderzoek. Twee nieuwe protocollen zijn nog toegevoegd.

 

Naar aanleiding van het verschijnen van dit herziene DEEL I willen we graag de aanwezigen laten proeven en kennismaken met een selectie van de protocollen via lezingen en workshops. Na twee succesvolle symposia kon een Nieuw Symposium niet uitblijven!
 

Meer informatie en het programma vindt u door hier te klikken!

 

 

NIEUW! MASTERCLASS OVER HET: 'HET EFFECT VAN TAAL OP ANGST EN PIJN VOOR EN TIJDENS MEDISCHE INGREPEN'

'COMFORT TALK TRAINING'

 

Op maandag 26 mei 2014 is dr. Elvira Lang in Nederland en zal zij voor Cure & Care Development een masterclass over het effect van taal op angst en pijn voor en tijdens medische ingrepen verzorgen. De titel van de masterclass is “COMFORT TALK TRAINING”. Elvira Lang wordt gezien als de belangrijkste internationale autoriteit op het gebied van empathisch communiceren en de toepassing van hypnotisch taalgebruik bij medische ingrepen.

 

De masterclass richt zich op het gebruik van kortdurende hypnotische vaardigheden en taalgebruik die bij operatieve ingrepen of stressvolle medische interventies succesvol kunnen worden toegepast.
Tijdens deze dag krijgen de aanwezigen inzicht in het belang van suggestief taalgebruik en het effect hiervan op angst en pijnbeleving van patiënten. De training biedt een aantal evidence based technieken aan op een zodanige wijze dat de professional direct deze technieken zelfstandig kan toepassen ten einde het contact met patiënten te verbeteren en stress te verminderen.
De training zal bestaan uit een inleiding en theorie, plenaire discussies, oefeningen, video’s en casuïstiekpresentaties.
De masterclass is bij uitstek geschikt voor medische professionals die met patiënten in stressvolle situaties werken. Zie specificatie onder het kopje ‘Doelgroep’.

 

N.B.: De masterclass zal in het Engels worden gehouden.

 

Meer informatie en het programma vindt u door hier te klikken!

 

 

nieuw! symposium 'wat heeft de filosofie de psychologie te bieden'

Op donderdag 15 mei 2014 organiseren Filosofie Magazine en Cure & Care Development gezamenlijk een symposium met als doel filosofische inzichten aan te reiken over levensvragen; kennis waarmee psychologen, artsen en andere professionals werkzaam op het terrein van (geestelijke) gezondheidszorg en anderen die geïnteresseerd zijn in existentiële kwesties hun functioneren kunnen verrijken. Moeilijke periodes in een leven zijn niet alleen zwaar vanwege psychische of fysieke klachten, maar ook omdat er allerlei existentiële kwesties spelen. Dat zijn vragen over zin en betekenis, over wie wij zijn en wat wij uit het leven willen halen. Vragen die vooral zwaar wegen als we worden geconfronteerd met eindigheid, afhankelijkheid of verlies van decorum. Naast psychisch lijden is er ook een existentieel lijden. Filosofie kan niet genezen, maar biedt wel inzichten en instrumenten om dit lijden beter te hanteren of in perspectief te plaatsen.

 

Het symposium bestaat uit een plenair gedeelte met inleidingen en biedt daarna twee workshoprondes waarbij iedere deelnemer steeds een keus kan maken uit vier workshops. De deelnemers worden van harte uitgenodigd eigen casuïstiek in te brengen.

 

Meer informatie en het programma vindt u door hier te klikken!

 

In het februari nummer van het tijdschrift Filosofie Magazine is een interview verschenen met prof. dr. Joachim Duyndam over het onderwerp 'veerkracht' dat tijdens dit symposium aan de orde zal komen. Het interview kunt u vinden via onderstaande link:

'Zorg dat je je eigen antwoorden vindt'

 

 

NIEUW! VERVOLGCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE BIJ PROBLEMATISCH MIDDELENGEBRUIK (50 UUR)

Op 5 en 19 september, 3 en 31 oktober, 7, 21 en 28 november en 12 december 2014 organiseren wij de vervolgcursus cognitieve gedragstherapie bij problematisch middelengebruik.

 

Klik hier voor meer informatie!

 

 

NIEUW! VERVOLGcursus schematherapie (25 UUR)

Op 11 en 12 november, 9 en 10 december 2014 organiseren wij de vierdaagse vervolgcursus schematherapie.

 

Klik hier voor meer informatie!

 

 

NIEUW IN ONS PROGRAMMA-AANBOD

Hierbij berichten wij u dat wij ons programma-aanbod voor 2014 hebben vastgesteld: binnenkort verschijnt onze nieuwe brochure 'Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2014'. Ook voor 2014 hebben wij ons programma-aanbod uitgebreid met een aantal nieuwe workshops en opleidingen, waaronder;


- Mindful Parenting

    door mw. prof. dr. S. Bögels & mw. dr. K. Restifo

 

- Dissociatieve stoornissen: behandeling in de praktijk
    door drs. R. Vroon

 

- Complexe Persoonlijkheidsproblematiek in de Psychiatrie: behandeling en management
    door drs. B. van Luyn en dr. A.J.A. Kaasenbrood

 

- Motiveringsstrategieën
    door prof. dr. G.P.J. Keijsers em mw. drs. C.J.C. Vossen

 

- Mindfulness voor professionals binnen de GGz
    door mw. drs. V. Hamelryckx

 

- Groepsprogramma rond piekeren: een train de trainer workshop
    door drs. R.A.A. Rogiers en mw. dr. E. Buytaert

 

- Schematherapie, vierdaagse basiscursus (25 uur)
    door drs. S. van Straten

 

- EFT relatietherapie en EMDR
    door mw. drs. I. Spierts

 

- Live supervisie: Als het protocol niets oplevert en de patiënt niet werkt
    door dr. M.T. Appelo

 

- DSM 5
    door drs. A.A.T. van Heugten

 

- Agressie en geweld
    door mw. drs. P. de Vries

 

- Regie op sociale veiligheid
    door mw. drs. P. de Vries


Door op de titel van de activiteit te klikken vindt u meer informatie!


 

Brochure 'Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2014'

Op 29 oktober 2013 is onze nieuwe brochure 'Workshops, opleidingen en symposia in de GGz 2014' verschenen. De nieuwe data staan inmiddels op onze website. Hieronder kunt u de digitale versie bekijken.

 

 

 

Kinderbrochure 2013-2014

Op 4 juli 2013 is onze nieuwe brochure 'Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten 2013-2014' verschenen. De nieuwe data staan inmiddels op onze website. Hieronder kunt u de digitale versie bekijken.

 

 

‘SAMENWERKEN BIJ KANKER’ |tweedaagse basiscursus | nieuw 

Het Behouden Huys organiseert in samenwerking met Cure & Care Development de tweedaagse basiscursus psycho-oncologie voor professionals in de gezondheidszorg: Samenwerken bij Kanker.

Klik hier voor meer informatie!

 

 

 

UITBREIDING OPLEIDINGSAANBOD CCD

Cure & Care Development start met een nieuwe opleiding,  namelijk de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut Kind & Jeugd. Tevens kan CCD op verzoek de benodigde supervisies organiseren.

 

Klik hier voor meer informatie over de eerste basisopleiding K&J.

Klik hier voor meer informatie over de eerste vervolgopleiding K&J.

 

COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE

Onderstaand de brochure voor het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie.

   

Het complete opleidingstraject cognitieve gedragstherapie